http://smpn1singaraja.sch.id

Biodata Staff Pengajar PDF Print E-mail
Written by Admin   
Thursday, 08 October 2015 14:50


Nama : Dra. Ni Putu Karnadhi, M.Si
NIP : 19620502 199512 2 002
TTL : Peliatan, 2 Mei 1962
Pend. Terakhir : S2
Tugas Mengajar : BK
Jabatan : Kepala Sekolah

Nama : I Putu Suyasa, S.Pd
NIP : 19580202 198111 1 002
TTL : Buleleng, 2 Februari 1958
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Geografi
Jabatan : Wakasek Humas

Nama : Gede Ardika Wikrama, S.Pd
NIP : 19591231 197903 1 024
TTL : Buleleng, 31 Desember 1959
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Sains
Jabatan : Wakasek Kesiswaan

Nama : Drs. I Wayan Gebloh
NIP : 19680803 199002 1 005
TTL : Bangli, 3 Oktober 1968
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : BK
Jabatan : Wakasek Lingkungan

Nama : Gede Putu Mahagiantara, M.Pd
NIP : 19780804 200801 1 016
TTL : Singaraja, 4 Agustus 1978
Pend. Terakhir : S2
Tugas Mengajar : Bahasa Inggris
Jabatan : Wakasek Sarana dan Prasarana

Nama : Putu Ira Sita, S.Pd
NIP : 19800411 200801 2 018
TTL : Buleleng, 11 April 1980
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Inggris
Jabatan : Wakasek Kurikulum

Nama : Ketut Sarini, S.Pd
NIP : 19621102 198403 2 007
TTL : Buleleng, 2 November 1962
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Sains
Jabatan : Guru

Nama : Ketut Sutada, S.Pd
NIP : 19591231 198111 1 016
TTL : Buleleng, 31 Desember 1959
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Matematika
Jabatan : Guru

Nama : Made Sri Suprapti, S.Pd
NIP : 19620519 198403 2 008
TTL : Buleleng, 19 Mei 1962
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Agama dan Budi Pekerti
Jabatan : Guru

Nama : Nyoman Sarneli, S.Pd
NIP : 19611124 198703 2 007
TTL : Buleleng, 24 November 1961
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : BK
Jabatan : Guru

Nama : Drs. Nyoman Suardana
NIP : 19591231 198111 1 020
TTL : Buleleng, 31 Desember 1959
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Indonesia
Jabatan : Guru

Nama : Nyoman Windia, S.Pd
NIP : 19570929 198003 1 023
TTL : Buleleng, 29 September 1957
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Penjas
Jabatan : Guru

Nama : Drs. R. Winarto
NIP : 19581011 197901 1 001
TTL : Mataram, 11 Oktober 1958
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Matematika
Jabatan : Guru

Nama : Drs. Andang Kinaryo Adji
NIP : 19600915 198703 1 014
TTL : Jember, 15 September 1960
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Inggris
Jabatan : Guru

Nama : Cokorda Istri Agung Arista Dewi, S.Pd
NIP : 19750412 199903 2 006
TTL : Bakas, 12 April 1975
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Sains
Jabatan : Guru

Nama : Drs. I Gede Mertha
NIP : 19601231 198203 1 390
TTL : Buleleng, 31 Desember 1960
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Indonesia
Jabatan : Guru

Nama : Komang Sri Widiasih, S.Pd
NIP : -
TTL : Tamblang, 4 Juni 1990
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Penjas
Jabatan : Guru

Nama : Dewa Made Ary Nurjaya, S.Pd
NIP : -
TTL : Singaraja, 16 Oktober 1990
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Penjas
Jabatan : Guru

Nama : Gede Sukrawa, S.Pd
NIP : 19631231 198411 1 149
TTL : Buleleng, 31 Desember 1963
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Pkn
Jabatan : Guru

Nama : I Gede Wimi Suputra, M.Pd
NIP : 19771205 200801 1 007
TTL : Buleleng, 5 Desember 1977
Pend. Terakhir : S2
Tugas Mengajar : Bahasa Inggris
Jabatan : Guru


Nama : I Gusti Putu Kaler, S.Pd
NIP : 19600601 198603 1 023
TTL : Buleleng, 1 Juni 1960
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Agama dan Budi Pekerti
Jabatan : Guru

Nama : I Putu Seriana Negara, S.Pd
NIP : 19601107 198411 1 001
TTL : Buleleng, 7 November 1960
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Seni Budaya
Jabatan : Guru

Nama : Kadek Nita Kristina, S.Pd
NIP : -
TTL : Banjar Tegeha, 20 Mei 1993
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Indonesia
Jabatan : Guru

Nama : Ketut Suparsi, S.Pd
NIP : 19700701 199601 2 002
TTL : Patas, 1 Juli 1970
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Indonesia
Jabatan : Guru

Nama : Khairun Nisa, S.Pd
NIP : 19820506 200801 2 014
TTL : Singaraja, 6 Mei 1982
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Sains
Jabatan : Guru

Nama : Komang Ariani, S.Pd
NIP : 19680105 199202 2 004
TTL : Buleleng, 5 Januari 1968
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Seni Budaya
Jabatan : Guru

Nama : Luh Murtiningsih, S.Pd
NIP : 19591025 198103 2 007
TTL : Buleleng, 25 Oktober 19659
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Indonesia
Jabatan : Guru

Nama : Made Suhariastini, S.Pd
NIP : 19761017 200012 2 002
TTL : Buleleng, 17 Oktober 1976
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Matematika
Jabatan : Guru

Nama : Ni Ketut Artiniasih, S.Pd
NIP : 19680313 199202 2 002
TTL : Karangasem, 13 Maret 1968
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Matematika
Jabatan : Guru

Nama : Ni Komang Ratih Purnama Dewi, S.Pd
NIP : -
TTL : Singaraja, 29 Januari 1991
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Bali
Jabatan : Guru

Nama : Ni Komang Sintari, S.Pd
NIP : -
TTL : Penarukan, 3 Desember 1992
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Bali
Jabatan : Guru

Nama : Ni Komang Trisnayanti, S.Pd
NIP : 19820507 200501 2 018
TTL : Buleleng, 7 Mei 1982
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Sains
Jabatan : Guru

Nama : Ni Luh Artini, S.Pd
NIP : 19600903 198111 2 003
TTL : Buleleng, 3 September 1960
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Sains
Jabatan : Guru

Nama : Luh Putu Ariyani, S.Pd
NIP : 19590317 198012 2 005
TTL : Buleleng, 17 Maret 1959
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Indonesia
Jabatan : Guru

Nama : Ni Made Purnamawati, S.Pd
NIP : 19621212 198403 2 030
TTL : Buleleng, 12 Desember 1962
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Inggris
Jabatan : Guru

Nama : Ni Made Sri Ayu Hartini, S.Pd
NIP : 19660922 198803 2 015
TTL : Buleleng, 22 September 1966
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Bahasa Inggris
Jabatan : Guru

Nama : Ni Putu Septa Aksarawati, S.Pd
NIP : 19750908 200501 2 020
TTL : Singaraja, 8 September 1975
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Matematika
Jabatan : Guru

Nama : Wayan Leli
NIP : 19600622 201406 2 001
TTL : Buleleng, 22 Juni 1960
Pend. Terakhir : SMK
Tugas Mengajar : Prakarya
Jabatan : Guru

Nama : Nyoman Paksa Adi Gama, S.Pd
NIP : 19690131 199303 1 007
TTL : Buleleng, 31 Januari 1969
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : Sains
Jabatan : Guru

Nama : Ni Nyoman Suardani, S.Pd
NIP : 19600404 198201 2 015
TTL : Buleleng, 4 April 1960
Pend. Terakhir : S1
Tugas Mengajar : BK
Jabatan : Guru

Last Updated on Wednesday, 09 August 2017 00:41
 

Login Formsimple video

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Jajak Pendapat

Pendapat anda tentang website kami...??
 

User Online

We have 34 guests online

Chat

Turn off/on Sound Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_7344: Hey there are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

«link»
Guest_2386: I love the efforts you have put in this, thank you for all the great posts.


«link»
Guest_8378: FIFA55 ( «link» )

การเล่นพนันที่โต๊ะพนันรายย่อย
เหตุเพราะการเดิมพันฟุตบอลในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เล่นหรือผู้ที่ประกอบกิจการให้เล่นนั้นจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การเดิมพัน พ.ศ.

2478 แต่ว่าแม้กระนั้นสามารถสรุปกรรมวิธีพนันฟุตบอลในประเทศไทยได้หลายแนวทางดังต่อไปนี้
พนันบอลกับเพื่อนพ้องๆหรือคนที่รู้จักกันเอง เป็นวิธีที่คนประเทศไทยนิยมกันมากในขณะเริ่มเข้าสู่วงการพนัน
พนันฟุตบอลกับโต๊ะบอลหรือเอเย่นต์ที่มีสถานที่ตั้งจริงๆซึ่งจะมีการเสี่ยงในทางของเรื่องกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน ผู้เล่นและก็ผู้เป็นโต๊ะบางทีก็อาจจะโดนจับได้
Guest_5754: Passion the site-- very individual friendly and great deals to see!


«link»
Guest_4037: Bulgaria Air , the nationwide provider operates service to/from Amsterdam, Athens, Berlin-Tegel, Brussels, Burgas, Frankfurt, Larnaca, London-Heathrow, Madrid, Milan-Malpensa, Moscow-Sheremetyevo, Paris-Charles de Gaulle, Prague, Rome-Fiumicino, Tel Aviv-Ben Gurion, Varna, Vienna, Zürich, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Seasonal: Beirut, Budapest, Düsseldorf (resumes 28 March 2017), Alicante, Lisbon.

«link»
Guest_6718: You're an extremely helpful web site; couldn't make it without ya!


«link»
Guest_6360: Thanks with regard to delivering these kinds of substantial posting.


«link»
Guest_8777: Surprisingly individual friendly website. Huge info available on few gos to.


«link»
Guest_1290: Quý Nam hỗ trợ cách nhập chuyển hàng từ việt nam sang trung quốc ( «link»
Guest_4686: Keep up the excellent job and producing in the crowd!


«link»
Guest_2666: bạn muốn chúng tôi tư vấn xây nhà trọ Việc này nên được bàn bạc với kiến trúc sư để được tư vấn và có những quyết định đúng đắn để tránh trường hợp lãng phí không gian, xây xong phải đập bỏ sửa lại, tiêu tốn chi phí xây dựng.
công ty của tôi sẽ giúp bạn xây nhà giá rẻ Vậy thì làm thế nào để có thể có được một căn nhà giá rẻ nhưng vẫn khang trang và đảm bảo chất lượng Công ty xây dựng trách nhiệm hữu hạn Việt Quang Tham khảo các nhà mới xây gần đó xem xây hết bao nhiêu tiền để tính giá xây dựng một m2, hỏi giá vật liệu xây dựng, công thợ hiện nay để có được giá xây dựng sát thực tế nhất.
Long An Tuy nhiên, để xây dựng nhà ở ( «link»
Guest_3568: I like what you guys are up too. Such clever work and reporting!
Carry on the excellent works guys I've incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :) .

«link»
Guest_7304: Many thanks extremely valuable. Will share site with my good friends.


«link»
Guest_1932: Sustain the good job and delivering in the group!

«link»
Guest_1022: Terrific Web-site, Preserve the great job.
Thanks a lot.

«link»
Guest_9014: Many thanks! This is definitely an astonishing internet site!


«link»
Guest_8685: Lovely Web page, Continue the beneficial work.
Thank you!

«link»
Guest_6711: You're a very beneficial web site; couldn't make it without ya!


«link»
Guest_2472: I love the knowledge on your internet site.
Cheers.

«link»
Guest_8924: You've got among the finest webpages.

«link»
Guest_3234: Love the site-- extremely individual friendly and lots to see!


«link»
Guest_5293: Very good Web site, Preserve the fantastic work. Thank you.


«link»
Guest_3096: Many thanks very valuable. Will certainly share site with my good friends.


«link»
Guest_7779: Many thanks really beneficial. Will certainly share website with my good friends.


«link»
Guest_5907: o Every primary table in the system has a corresponding log table to keep track of the changes in the master data.
Players in such tournaments will, therefore, have their minds set on that goal; they may well play cautiously and tight because they have a longer-term goal. As a result, really do not get over confident when it's to perform with all your poker area gambling.


«link»
Guest_3903: I value the knowledge on your website. Much thanks!


«link»
Guest_2371: Maintain the helpful job and delivering in the crowd!


«link»
Guest_4021: Lovely Webpage, Stick to the useful work. Thanks a lot.


«link»
Guest_8409: Hey there, good cara daftar Sbobet casino online ( «link»
Guest_2969: Appreciate it! This a astonishing online site!

«link»
Guest_7653: Just simply wished to mention Now i'm lucky I happened on the webpage!


«link»
Guest_5520: type of doctor for sildenafil viagra for sale ( «link» ) sildenafil virkning kvinner
Guest_1803: Simply wanted to point out I am thrilled that i happened onto your webpage!


«link»
Guest_1826: Really superb information can be found on web site.

«link»
Guest_7260: Keep up the helpful job and producing in the group!

«link»
Guest_8541: For example, if the vacation group pictures were ruined by a complete stranger in the background, you will get them removed.
One can send an e-card to express exactly the same or pick a beautiful minute card for you to your loved one. With flowers, you've limitless options, so let your imagination run wild.

«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)